Sikkerhet

IT sikkerhet er det viktigste enhver bedrift investerer i, de fleste kunder har både egne data og kunde data i sitt miljø. Risikoen man løper ved tyveri av intellektuell kapital er høy. Brukernes internett vaner endrer seg i et forrykende tempo. Nye tjenester dukker og mange med enkle brukergrensesnitt, uten fokus på sikkerhet. Astrofarm har fokus på sikkerhet og leverer fler-lags sikkerhets infrastruktur. Dette inkluderer

-Brannmur

-sikkerhets scanning på brannmur nivå. Antivirus, Bootnet, Intrusion prevention og innholds filtrering

-Avansert kryptert VPN tunneller med to-veis identifikasjon

-Lokal antivirus og skadevare program

-Kryptering av lokale harddisker

-Streng revisjon og loggføring av fil aksess

-Sikring av server aksess både virtuelt og fysisk.

-Kontinuerlig scanning av internett aksessen for å avdekke svakheter

-To faktor autentisering med mobil/SMS/kalkulatorer

Vi leverer produkter fra Sophos, Zyxel, Fortigate, Cisco, Trend Micro og Kaspersky.

Sikkerhetsmanual og instrukser:

Astrofarm har utarbeidet ferdige intern instrukser og rutiner som inkluderes i driftsavtalen. Dette omhandler rutiner, fysisk sikring, virtuell sikring/inndeling og adgangskontroller. I tillegg utarbeider vi IT sikkerhetsmanual sammen med kunden for deres bruk internt.

Dette skaper en trygghet mellom begge partene og danner grunnlag for kontinuerlig utvikling med sikkerhetaspektet som drivende kraft.