Vitalegruppen, en stor leverandør av private helse- og omsorgstjenester i Norge, trengte hjelp med å modernisere og effektivisere sin egen it-løsning. Valget falt på it-selskapet Astrofarm. Nå driftes Vitales it-løsning fra Astrofarms moderne og driftssikre plattform fra et døgnovervåket Telenor-eid bygg og infrastruktur med ekstra høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet.

Det har skjedd mye i Vitalegruppen siden oppstarten i 2007. Selskapet, som tidligere het Friskmeldt, har pr. i dag et omfattende tjenestetilbud innen BPA (Brukerstyrt personlig assistanse), heldøgns omsorgsboliger/samdrift, massasje (Bedriftsmassasje – Idrettsmassasje – Privat kunder) og Psykologsenter.

Effektiv bruk av IT har vært viktig for å ivareta den sterke selskapsveksten, særlig i de senere år. Slik har det ikke alltid vært. I starten brukte de tidvis gamle it-systemer og det var krevende rutiner for deling og lagring av informasjon. Dette var ikke i tråd med selskapets strategi hvor IT skulle understøtte selskapets arbeidsprosesser, og ikke omvendt.

– Tidligere manglet vi en felles it-struktur og gode it-rutiner. Det betydde også at vi hadde ganske tidkrevende, manuelle prosesser som både ble dyrt og lite produktivt. Vi tok kontakt med Astrofarm etter et tips fra en forretningsforbindelse. Det har vi ikke angret på. De gjorde en grundig it-ryddejobb og flyttet etter hvert hele it-løsningen over til sitt datasenter slik at vi nå har alt på en plattform. Det har gitt oss en enklere og mer lønnsom it-hverdag, sier Katarina Magnusson, økonomiansvarlig i Vitalegruppen.

Katarina Magnusson har vært økonomiansvarlig siden hun tiltrådte i 2011 og har også det overordnede ansvaret for it-funksjonen i selskapet.

Friskmeldte egen it-løsning med Astrofarms hjelp

Vitale har selv vært pådriver for økt bruk av omsorgsteknologi i det norske helsevesenet. Online styringsvektøyet, Tamigo (www.tamigo.no), har blitt tilpasset Vitales virksomhet og benyttes i dag av Vitales oppdragsgivere, BPA arbeidsledere, BPA assistenter og naturligvis av Vitale selv. It-verkøyet gir en daglig oversikt over vaktplan og timesforbruk på pc og mobil. Videre tilbyr selskapet egne nettkurs for BPA ansatte. Disse kursene er utviklet av fagpersonell fra Vitalegruppen og tilrettelagt av Extenso Learning Systems AS (http://extensolearning.no/bpa-kurs.html). Alle nødvendige dokumenter og skjemaer ligger hele tiden tilgjengelig for nedlasting og kursene er tilpasset alle typer PC, nettbrett og smarttelefoner.

Vitale har også de norske rettighetene til online intervju- og rekrutteringssystemet Recruitbynet (www.recruitby.net).

Selv om Vitale er langt fremme på bruk av moderne it i det daglige, så er det fortsatt mye tradisjonell it-bruk i mange av landets kommuner. Det er også flere it-systemer i helse- og omsorgssektoren i dag som ikke er spesielt godt tilrettelagt for den omstillingen som forventes å finne sted i sektoren hvor økt samarbeid mellom offentlig, kommunale og private aktører blir stadig viktigere.

– Vi har vært tidlig ute med flere av våre it-løsninger og det har gitt oss et bedre grunnlag til å levere raske, skreddersydde tjenester av høy kvalitet. Vi er et selskap som hele tiden leter etter moderne løsninger på gamle problemer og nye utfordringer i den private helsesektoren. Med Astrofarm på laget har vi dessuten en meget kompetent og kundeorientert it-leverandør som sørger for at våre it-systemer fungerer på best mulig måte til enhver tid. De vet hva som skjer på it-fronten og gir oss gode råd og innspill på hva som kommer og hvordan vi kan bruke it mest mulig effektivt også i fremtiden, avslutter Katarina Magnusson.

Om Vitale
Vitalegruppen ble etablert i 2007 under navnet Friskmeldt AS. Selskapet, som endret navn til Vitalegruppen i 2014, har i dag fire virksomhetsområder:
BPA (Brukerstyrt personlig assistanse)

Egne heldøgns omsorgsboliger/Samdrift

Vitale medisinske senter (fysioterapi, osteopati, massasje)

Psykologsenter (psykologtjenester til privat og bedrift)

Selskapet opplever økende etterspørsel etter sine private helse- og omsorgstjenester på alle virksomhetsområder. Så langt i 2015 har selskapet BPA-avtaler med 38 kommuner og drifter 11 heldøgns omsorgsboliger på Østlandet, enten alene eller i samdrift med kommunene.

Mer informasjon: www.vitale.as